Ansel strategische begeleiding voor beter beleid en bestuur

Opleiding, begeleiding & advies op topniveau

erkende opleidingsattesten


Voor bestuurders, Raden van Advies, Raden van Bestuur directieleden, bedrijfsleiders, bedrijfsadviseurs & familiebedrijven

Ansel is een Belgische organisatie

✓ gespecialiseerd in kennisdeling via studiedagen en opleidingen

✓met een onderbouwde & praktische aanpak

gericht op de dagelijkse realiteit van de beslissingsnemers en ondernemingen

erkend als vormingsoperator conform de nieuwe vereisten van het ITAA

geaccrediteerd om vormingsattesten op te stellen

het begeleiden van uw groei is onze specialiteit

✓ Ansel is 30 jaar actief, als bv sinds 2012

wij werken sinds 2017 met 'virtual classrooms'


wij helpen u snel, betaalbaar en resultaatgericht met:

✓opbouwen van de extra vaardigheden die nodig zijn voor topmanagement

✓ de transitie van management naar leiderschap

✓ PSDM (Problem Solving and Decision Making)

✓ opleiden, adviseren, trainen, ondersteunen

✓ Corporate Governance

✓ crisisbeheersing

✓ verandering

✓strategie

✓ groei

“Bestuursleden moeten extra waakzaam zijn.

Ze moeten kunnen aantonen dat ze alles hebben gedaan om de inbreuken te voorkomen,

bijvoorbeeld door gespecialiseerde personeelsleden of externe adviseurs in te schakelen.”


HERMAN VAN HOOGENBEMT, ARBEIDSRECHTADVOCAAT

in Trends van 04/04/2022 pagina 38


commentaar van een cursist: "de kennis die ik tijdens deze opleiding meekreeg pas ik alle dagen toe in de praktijk"
commentaar van een cursist: "alles werd heel duidelijk en vanuit de praktijk gebracht"
commentaar van een cursist: "heel nuttige en interessante opleiding, de 4 namiddagen zijn voorbij gevlogen"

Ansel Management Consulting hanteert volgende ISO-principes:

1) focussen op klanten

2) managen van middelen

3) directieverantwoordelijkheid en leiderschap

4) betrekken van medewerkers

5) kwaliteit managementsystemen

6) systeemdenken

7) procesmodel

8) continu verbeteren


commentaar van een cursist: "heel erg bedankt voor de vier erg inspirerende lessen


commentaar van een cursist: het was een zeer fijne cursus, ik heb er veel van geleerd en zelfs al onmiddellijk kunnen toepassen


commentaar van een cursist: een intense maar boeiende vierdaagse, met interessante mensen en een groep die interactie mogelijk maakt