Ansel Management Consulting

Advies, begeleiding & opleiding op topniveau

erkende opleidingsattesten


de beste Nederlandstalige on-line opleidingen


Voor bestuurders, directieleden, bedrijfsleiders & bedrijfsadviseurs

Ansel is een Belgische organisatie

✓ gespecialiseerd in kennisdeling via studiedagen en opleidingen

✓ voor Bestuurders, Raden van Bestuur, directieleden, Raden van Advies,

management consultants en financiële bedrijfsadviseurs

✓met een onderbouwde & praktische aanpak

gericht op de dagelijkse realiteit van de Vlaamse kmo

erkend als vormingsoperator conform de nieuwe vereisten van het ITAA

geaccrediteerd om vormingsattesten op te stellen

beste on-line opleidingen via 'virtual classroom'

✓ Ansel is 30 jaar actief, sinds 2012 als bv

✓ begeleiden van uw groei is onze specialiteit

wij helpen u snel, betaalbaar en resultaatgericht met:

✓opbouwen van de extra vaardigheden die nodig zijn voor topmanagement

✓ de transitie van management naar leiderschap

✓ PSDM (Problem Solving and Decision Making)

✓ opleiden, adviseren, trainen, ondersteunen

✓ Corporate Governance

✓ crisisbeheersing

✓ verandering

✓ groei

commentaar van een cursist: "de kennis die ik tijdens deze opleiding meekreeg pas ik alle dagen toe in de praktijk"
commentaar van een cursist: "alles werd heel duidelijk en vanuit de praktijk gebracht"
commentaar van een cursist: "heel nuttige en interessante opleiding, de 4 namiddagen zijn voorbij gevlogen"

Ansel Consulting hanteert volgende

ISO-principes:

1) focussen op klanten

2) managen van middelen

3) directieverantwoordelijkheid en leiderschap

4) betrekken van medewerkers

5) kwaliteit managementsystemen

6) systeemdenken

7) procesmodel

8) continu verbeteren


commentaar van een cursist: "heel erg bedankt voor de vier erg inspirerende lessen


commentaar van een cursist: het was een zeer fijne cursus, ik heb er veel van geleerd en zelfs al onmiddellijk kunnen toepassen


commentaar van een cursist: een intense maar boeiende vierdaagse, met interessante mensen en een groep die interactie mogelijk maakt