Opleiding voorzitter van een Raad van Advies of Bestuur

De voorzitter speelt een speciale rol:

in een Raad van Advies, een Raad van Bestuur of als leider van vergaderingen in zijn eigen bedrijfDeze rol goed invullen is een zeer complexe zaak,

de voorzitter:

  • moet rekening houden met tal van wettelijke verplichtingen

  • waakt over de rechten van alle aandeelhouders

  • let erop dat het bestuur zijn controletaak waarneemt

  • bepaalt de agenda, nodigt de leden uit, zit de vergadering voor, stelt de secretaris aan, waakt over de stemrondes, let op de opstelling van de notulen, enz.

  • zorgt dat het aantal vergaderingen overeenkomt met de noodzaak

  • roept de vergadering bij urgentie samen in crisisgevallen

  • moet in bepaalde gevallen rekening houden met derden (de stakeholders) om de activiteiten van de organisatie te kunnen uitvoeren

  • waakt over de strategie en de 'gezondheid' van de organisatie op lange termijnDit alles, en nog veel meer, maakt dat wij de best geschikte opleiding aanbieden voor voorzitters en kandidaat-voorzitters:opleidingstraject:


vier namiddagen (16 uur) samen met de cursisten ‘Raad van Advies & Raad van Bestuur’

voordelen: gespecialiseerde vorming, ervaringsuitwisseling, introductie tot de voorzittersrol

recente cursisten (max 2 jaar) hoeven deze vier namiddagen niet te hehalen (zie verder).

Brochure voor de eerste 16 uur hier downloaden.een bijkomende namiddag (4 uur):

specifieke inhoud: taken en rollen voor de voorzitter

recente cursisten (max. 2 jaar) kunnen afzonderlijk inschrijven op deze vijfde namiddagtotaal traject erkend attest (met accreditatie) voor 20 uur permanente vorming

afzonderlijk traject erkend attest (met accreditatie) voor 4 uur permanente vorming


aandacht voor uw persoonlijke rol als voorzitter

aangepast aan de specifieke context van de organisatie(s) die u gaat voorzitten

stap per stap overlopen van de formele vereisten (agenda, oproeping, vergadering, stemming, notulen, goedkeuring van de notulen enz.)

praktisch advies & begeleiding (ook mogelijk op maat na de opleiding)
#voorzitter


📅 start 2023:

vijf namiddagen totaal traject virtual classroom van 13u45 tot 18u

dinsdag

dinsdag

dinsdag

dinsdag

vrijdag


begrepen in de inschrijvingsprijs: handboek (via de post) en uitgebreid cursusmateriaal in PDF-formaat

inschrijvingsprijs per persoon voor de vijf webinars: 1.600€ exclusief btw 21%


📅 2023:

één namiddag alléén sessies 'de voorzitter' virtual classroom van 13u45 tot 18u

vrijdag


begrepen in de inschrijvingsprijs: uitgebreid cursusmateriaal in PDF-formaat

inschrijvingsprijs per persoon voor alleen het deel mbt de voorzitter: 575€ exclusief btw 21%