Code Buysse

De Code Buysse: aanbevelingen voor goed bestuurDe Code Buysse is een belangrijk referentiedocument. Meerdere elementen maken er een interessante bron van.


  • de Code is geschreven door twee auteurs, advocaat Jozef Lievens en graaf Paul Buysse, die een lange ervaring in het Belgische en internationale ondernemerslandschap heeft


  • beide auteurs waren al met de materie bezig voor ze een modefenomeen werd


  • de Code omvat vele elementen uit de praktijk en heeft ook juridische invloeden, een interessante combinatie


  • de inhoud is praktisch gericht en haalbaar


  • in de loop van de jaren werd hij aangepast en aangevuld


  • de huidige editie (2017) is de derde versie


  • ze richt zich tot niet-beursgenoteerde ondernemingen


  • er is een duidelijke affiniteit met familiebedrijven, een belangrijke component van onze economieDe recente Belgische wetgeving (2019) geeft beide auteurs gelijk, het bestuur van ondernemingen wordt een kwestie van burgerlijke aansprakelijkheid.


De Code Buysse is een belangrijke inspiratiebron bij onze aanpak.